Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. Zuid-Holland is echter nu al de meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Dit houdt in dat we in Zuid-Holland de grenzen aan de groei zien en focussen op bouw voor Zuid-Hollanders.

JA21 Zuid-Holland wil

  • Inzetten op binnenstedelijk- en dorpelijk bouwen en zo het woningaanbod vergroten
  • Ruimte voor permanente bewoning in recreatieparken
  • Vanwege de dichtbevolktheid van Zuid-Holland grenzen aan de groei stellen. Bouwen voor de huidige bewoners
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Bouwen in de buitengebieden mogelijk maken om te voorzien in de woningbouwbehoefte van de huidige bewoners
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden