Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Zuid-Holland wil

  • Het MKB faciliteren door het verminderen van regeldruk en door het beschikbaar stellen van adequate ondersteuning bij vragen
  • Samenwerking in de regio versterken om kennis, innovatie, ondernemerschap en handel te stimuleren
  • Agrarische bedrijven koesteren en ruimte geven
  • De visserij ondersteunen door beperkende regels tegen te gaan
  • Toerisme stimuleren in de provincie met aandacht voor de minder bekende parels van Zuid-Holland