Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Zuid-Holland wil

  • Snijden in de eigen organisatie en de opcenten fors omlaag brengen
  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Lage provinciale belastingen, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Het bestuur zo lokaal mogelijk inrichten
  • Geen dwang van provincie naar gemeenten
  • De gemeenten in positie brengen
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum