Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Zuid-Holland wil

 • Een nieuwe kerncentrale op de Maasvlakte II
 • Ruimte voor meerdere kleine kerncentrales (SMR) in Zuid-Holland
 • Geen nieuwe windturbines, ook niet bij het Valkenburgse meer, het Beneluxplein of rond Gorinchem
 • Overlast van bestaande windparken omlaag brengen
 • Geen zonnevlaktes
 • Niet gedwongen van het gas af
 • Waterstofproductie op zee stimuleren
 • De warmterotonde uit Rotterdam niet verlengen naar Leiden
 • Geen strafheffingen voor bewoners die niet aansluiten op het warmtenet
 • Inzetten op klimaatadaptatie: Zuid-Holland moet zich aanpassen aan het klimaat in plaats van pogingen te doen het klimaat aan te passen
 • Geen grootschalige datacenters