Welkom bij JA21 Zuid-Holland!

Verkiezingsprogramma JA21 Zuid-Holland

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Zuid-Holland voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Wij blijven ons na maart inzetten voor een mooier Zuid-Holland. 

Zuid-Holland is één van de provincies met de meeste verkeersdrukte. De provincie moet met het Rijk in gesprek om het bestrijden van fileleed versneld aan te pakken door de aanpak van knelpunten op autosnelwegen in Zuid-Holland prioriteit te geven.

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. In Zuid-Holland zien we ruimte voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Wij willen de Maasvlakte II actief aanbieden als locatie voor een kerncentrale.

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders