Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Zuid-Holland wil

  • Dat de aanpak van files de hoogste prioriteit krijgt
  • Een versnelde aanpak van knelpunten in het Zuid-Hollandse wegennet
  • Een zuidelijke randweg voor de Duin- en Bollenstreek om de leefbaarheid van de wijken rond de N206 te verbeteren
  • Ondertunneling van de N206 bij Katwijk aan den Rijn
  • De A4 doortrekken richting de Hoeksche Waard
  • Focus op goede waterwegen
  • Randstadrail verder ontwikkelen
  • Kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend netwerk van bus- en tramvervoer