Cultuur en Recreatie

Tradities vormen de basis van onze samenleving. Wij vinden dat de provincie een belangrijke rol moet blijven spelen in het behouden van onze cultuur en ons erfgoed door het ondersteunen en toegankelijk maken van creatieve instellingen.

JA21 Zuid-Holland wil

  • Cultuur en erfgoed behouden door creatieve instellingen te ondersteunen en toegankelijk te maken
  • (Vrijwilligers)verenigingen ondersteunen
  • Gemeenten stimuleren hun lokale geschiedenis uit te dragen
  • Terughoudend omgaan met kunstsubsidies