Natuur, Landbouw en Platteland

JA21 koestert de agrarische sector en de visserij. Wij zetten ons in voor het behoud van onze boeren en de visserij. Helaas zien we steeds vaker dat door verstikkende bureaucratische regels de natuur de landbouw inperkt. Wat JA21 betreft kunnen natuur en landbouw naast elkaar bestaan.

JA21 Zuid-Holland wil

  • De agrarische sector behouden
  • De visserij in Zuid-Holland behouden en steunen
  • Voorzieningen in kleine dorpen op peil houden
  • Een centrale rol voor boeren in natuuronderhoud, behoud van natuursubsidies voor boeren
  • Geen ruimte voor de wolf in Zuid-Holland
  • Bodemdaling tegengaan door irrigatie in plaats van boeren te dwingen over te gaan op andere werk- en productiemethoden
  • Het Groene Hart behouden
  • Steun aan ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ als een mooi alternatief voor de voorgenomen herinrichting, waardoor én de natuur én de telers van gewassen, behouden kunnen blijven
  • Het dierenwelzijn verbeteren door op te treden tegen mishandeling en slechte leefomstandigheden van vee